Изработвам разнообразни мозаечни пана с различни сюжети, жанрове и размери.
. Те са портретни, природни мотиви, животни и геометрични абстракции. Използвам различни материали за направата им – стъклокерамика, мрамор, смалти, керамика. Използвам ги както отделно, така и в смесени композиции.