Back to Posts

Международен панаир на изкуствата в Париж – 2022

Моето участие с две абстрактни творби – живопис

“To the Heights” 54/65cm. oil paints on canvas

“Camino” 54/65 cm. oil paints on canvas

Share this post

Back to Posts